Kozmetik yönetmliğinin 13. Maddesinde belirtildiği üzere kozmetik üreticilerinin, uygun seviyede profesyonel yeterliliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekmektedir. Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, kimya mühendisi, biyokimyager, biyolog ve mikrobiyologlar sorumlu teknik eleman olma hakkına sahiptir ve üretici tarafından sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilirler. Sorumlu teknik eleman İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzuna uygunluğun sağlanmasından da sorumludur. Sorumlu teknik eleman ülke mevzuatını bilmekle yükümlüdür. Sorumlu Teknik Eleman ayrıca Kozmetik Mesul Müdür veya Kozmetik Sorumlu Yönetici olarak da ifade edilmektedir.

FİRMAMIZ, firmalara sorumlu teknik eleman ve danışmanlık desteği de vermektedir.