Her yaştan kişilerin kozmetik ürün tüketicisi olduğu günümüzde, kullanılan kozmetik ürünlerin sağlığına zararlı bileşenler içermemesi, güvenilir ürünler olması yasa ve yönetmeliklerle güvence altına alınmıştır. Bu amaçla ülkemiz Avrupa’dan daha önce davranarak 2012 yılında “Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Klavuz”u yürürlüğe koymuştur. Bu kılavuza göre piyasaya arz edilen her kozmetik ürünün Ürün Bilgi Dosyası’nda “Kozmetik Ürün Güvenlik Bilgileri” başlığı altında yer alması gereken bilgiler “Kozmetik Ürün Güvenlik Raporu” olarak muhafaza edilmelidir. Güvenlik değerlendiricisinin eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji, dermatoloji, tıp veya eşdeğer bir bilim dalında diploma sahibi ve yeterli tecrübeyi haiz olması gerekmektedir.

Ülkemizde esas alınan Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Klavuz’a göre güvenlik değerlendirmesi temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır. 1. Kısım Kozmetik Ürün Güvenlik Bilgisi, 2. Kısım ise Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirmesi hakkında bilgiler içermelidir.

Avrupa Birliği üye ülkelerinde şu an yürürlükte olan mevzuat 76/768/EEC, 11 Temmuz 2013 tarihinde yerini 1223/2009 Yeni Kozmetik Direktifi’ne bırakacaktır. Yeni direktife göre piyasada olan her kozmetik ürünün güvenlik değerlendirmesi yapılmalı ve ürün güvenlik değerlendirme raporu hazır olmalıdır.

Kozmetik ürünleriniz için ürün güvenlik değerlendirmesi yapılması ve sonucunda Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme Dosyalarınızın hazırlanması sizlere sunmaktan mutluluk duyduğumuz hizmetlerimizdendir.