5/12/2009 tarihli ve 27433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına dair tebliğ ile birlikte denetimler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Yeni yayımlanan tebliğ, ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsamaktadır. Daha önceki tebliğde olduğu gibi, bu ürünlerin üreticileri, bir sefere mahsus olmak üzere, Bildirim Formunu doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunmak zorundadır.